تبلیغات
یادداشت های من - خداچه میخواهد؟

یادداشت های من

ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر یمتی زندگی کنیم...

اگر صمیمانه و با عشق و ایمان، یك برگ، یك شاخۀ گل و یا یك اندیشۀ نیك را به خدا تقدیم كنیم، خدا آنها را می‌پذیرد. خدا از ما چه می‌خواهد؟ چیزهای بزرگ؟ نه؛ بلكه كارهای كوچكی كه با فروتنی، ایمان، عشق و سادگی انجام دهیم.
برگرفته از كتاب «با خالق هستی»


نوشته شده در جمعه 17 اردیبهشت 1389 ساعت 02:39 ب.ظ توسط امین نظرات | |