تبلیغات
یادداشت های من - هیچکس تنها نیست...

یادداشت های من

ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر یمتی زندگی کنیم...

در دلتنگی هایم غرق بودم که قبض موبایل روی میزم قرار گرفت!یک پاکت سفید با خطوط آبی،رویش نوشته شده بود:شرکت ارتباطات سیار ایران_همراه اول...هیچکس...تنها نیست...!                          یک تبلیغ هم برای مشترکین خوش حساب همراه اول!                  موبایل!یک جعبه کوچک فلزی که گاهی میتوان با آن ارتباط برقرار کرد وگاهی هم نمیتوان!(مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشدو...)       راستی!جقدر از این شعار ها وجملات تبلیغاتی دور و بر ماهست که هرروز از کنار آن میگذریم،ولی به ان توجهی نداریم؟!                     هیچکس تنها نیست....همراه اول...   

آیا همراه اول انسانها یک جعبع فلزی است؟!

آیا هرکی گوشی موبایل دلشته باشد دیگر تنها نیست؟!

آیا هرکس موبایل نداشت انوقت تنهاست؟!

آیا تنهایی ادمها با گوشی موبایل حل می شود؟!

آیا با گوشی موبایل دنیا گل و گلستان می شود؟!

آیا ادمها قبل از به وجود امدن گوشی موبایل تنها بوده اند؟!راستی هراه اول انان چه کسی بوده است؟!

ای عزیز...

هیچکس تنها نیست،چون خدا با ادم هاست!

هیچکس تنها نیست،چونخدا یار و یاور است!

هیچکس تنها نیست،چون خدا حی وحاضر است!

هیچکس تنها نیست،چون خدا همراه اول و اخر ادم است!

همراه اولی که تماس با اوشماره گیری وشرکت ارتباطات نمیخواهد!

همراه اولی که هرچه با او تماس بگیری از شارژت کم نمیشه!

همراه اولی که تماس با او پول و هزینه نمیخواد!

همراه اولی که بدون شماره گیری حرفت رو میشنوه،حتی از دل توهم باخبر است!

همراه اولی که اگر به یاد او باشی به جای سی سیب سبز،بهشت سبز به پایت میریزد!

همراه اولی که اگر به یا او باشی،هرگز تنهایی رو حس نمیکنی!

اگرهمراه ا.لمان را گم کنیم،خودمان هم گم میشویم!

هر روزو هر لحظه پیغام های فرستاده شده به گوشی موبایل خود را چک می کنیم،مشتاقتنه انها را می خوانیم ومواظب هستیم چیزی از قلم نیفتد!

امابه راستی!چقدر پیام های فرستاده شده به قلب خود را از طرف خداوند می خوانیم؟؟؟!!!....


نوشته شده در یکشنبه 2 خرداد 1389 ساعت 07:08 ق.ظ توسط امین نظرات | |