تبلیغات
یادداشت های من - کاش...

یادداشت های من

ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر یمتی زندگی کنیم...

کاش میدیدم،چیست

آنچه از چسم تو تاعمق وجودم جاریست!

آه،وقتی که تو،لبخند نگاهت را

می تابانی

بال مژگان بلندت را می خوابانی

آه،وقتی که تو چشمانت،

                               ان جام لبالب از جان دارو را

سوی این تشنه جان سوخته،می گردانی

موج موسیقی عشق

از دلم می گذرد

روح گلرنگ شراب

درتنم می گردد

دست ویرانگر شوق

پرپرم میکند،ای غنچه رنگین،پرپر

من در ان لحظه،که چشم تو به من مینگرد

برگ خشکیده ایمان را

                             در پنجه باد

رقص شیطانی خواهش را

                                 در اتش سبز!

نور پنهانی بخشش را

                            در چشمه مهر

اهتزاز ابدیت را میبینم

بیش ازین،سوی نگاهت،نتوانم نگریست

اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست

کاش...می گفتی چیست

آنچه از چشم تو،تا عمق وجودم جاریست

شعر از:فریدون مشیری


نوشته شده در چهارشنبه 5 خرداد 1389 ساعت 10:41 ق.ظ توسط امین نظرات | |