تبلیغات
یادداشت های من - خدا را دوست دارم

یادداشت های من

ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر یمتی زندگی کنیم...

به نام آنکه هر چه داریم و هر چه هستیم از اوست

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که با هرusername که باشم، من را connect می کند

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که با یکdelete هر چی را بخواهم پاک می کند

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که همه چیز من را می داند ولی SEND TO ALL نمی کند

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که اینهمه friend برای من add می کند

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که اینهمهwallpaper که update می کند

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که با اینکه خیلی بدم من را log off نمی کند

· خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه اجازه،undo کردن را به من می دهد

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که من راinstall کرده است

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که هیچ وقت به من پیغام line busy نمی دهد


خدا را دوست دارم ، به خاطر این که اراده کنم، ON می شود و من می توانم باهاش حرف بزنم

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که دلش را می شکنم، اما او باز من را می بخشد و shout down ام نمی کند

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این کهpassword اش را هیچ وقت یادم نمی رود، کافیه فقط به دلم سر بزنم

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که تلفنش همیشه آنتن می دهد

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که شماره اش همیشه در شبکه موجود است

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که هیچ وقت پیغام no response نمی دهد

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که هرگز گوشی اش را خاموش نمی کند

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که هیچ وقت ویروسی نمی شود و همیشه سالم است

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که آهنگ حرف هاش همیشه من را آرام می کند

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که نامه هاش چند کلمه ای بیشتر نیست، تازه spam هم تو کارش نیست

· خدا را دوست دارم ، بخاطر این که وسط حرف زدن نمی گوید ، وقت ندارم ، باید بروم یا دارم با کس دیگری حرف می زنم

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که من را برای خودم می خواهد، نه خودش

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که همیشه وقت دارد حرف هایم را بشنود

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که فقط وقت بی کاریش یاد من نمی افتد

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که همیشه پیشم می ماند و من را تنها نمی گذارد، دوست داشتنش ابدی است

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که می توانم احساسم را راحت به آن بگویم، نه اصلا نیازی نیست بگویم، خودش میتواند نگفته، حرف ام را بخواند

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که به من می گوید دوستم دارد و دوست داشتنش اش را مخفی نمی کند

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که تنها کسی است که می توانی جلوش بدون اینکه خجل بشوی گریه کنی، و بگویی دلت براش تنگ شده

· خدا را دوست دارم ، به خاطر این که ، می گذارد دوستش داشته باشم ، وقتی می دانم لیاقت آنرا ندارم

· خدا را دوست دارم به خاطر این که از من می پذیرد که بگویم : خدایا دوستت دارم

نوشته شده در یکشنبه 29 فروردین 1389 ساعت 10:34 ب.ظ توسط امید نظرات | |