تبلیغات
یادداشت های من - امید ظهور

یادداشت های من

ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر یمتی زندگی کنیم...

عمری زروی یاران دورم خدا نظر کن         

احوال ما توبنگر جانان ما خبرکن              

من باچه کس بگویم احوال اب چشمم            

درد دلم نگویم ازکارمن حذر کن              

ازکوی یار تا کی من دورباشم ای دل         

خواهم ببینم اورا ازکوی ماگذر کن             

ای عاشقت تمام ابرار اسمانها                 

یکبار نه قدم تو ازبحر ما ضرر کن           

امید مانگردد از دیدن تو مایوس              

پس زودتر بیاو برجان ما شرر کن              

بامحوشان نشایدوصف فراغ گفتن                  

پس من به که بگویم ای عشق من نظر کن         

ای خوب من بیاتو زندان نما گلستان             

باتو به سر نمودن شیرین بود سفرکن              

دیگر صفا ندارد ده روز مهر گردون             

بی توسحرنمودن شب را به ما شکرکن          

ماکجروان به یاری دستی به تونماییم           

ای توکه مهربانی خورابه ماسپرکن             

از آسمان شنیدم زیباترین دعا را            

تونور خود بتابان برقلب ما اثر کن          

ازدر مران تو مارا ای جان من فدایت         

بهرت دعا نمایم این عمر پر ثمر کن              

ای صاحب دل وجان مشتاق وصل کویت           

عمری به سر نمودم اخر مرابه بر کن           

زین گونه گفتن من هجران به سر نیاید         

باید عمل نمودن با غفلتم تو سر کن       

شعراز:امین


نوشته شده در دوشنبه 30 فروردین 1389 ساعت 09:50 ب.ظ توسط امین نظرات | |