تبلیغات
یادداشت های من - بی تو....

یادداشت های من

ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر یمتی زندگی کنیم...

بی تو مهتاب شبی بازم ازان کوچه گذشتم                           

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم                         

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم                                

شدم ان عاشق دیوانه که بودم                                         

درنهان خانه ی جانم گل یاد روی تو درخشید                            

باغ صد خاطره خندید عطر صد خاطره پیچید                          

یادم امد که شبی باهم از ان کوچه گذشتیم                          

پرگشودیم ودر ان خلوت دل خواسته گشتیم                           

ساعتی برلب ان جوی نشستیم                                          

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت                               

من همه محو تماشای نگاهت                                               

اسمان صاف و شب ارام بخت خندان و زمان رام                 

خوشه ی ماه فرو ریخته در اب                                         

شاخه ها دست بر اورده به مهتاب                                    

شب و صحرا وگل سنگ همه دل داده به اواز شب اهنگ          

یادم اید تو به من گفتی...ازین عشق حذر کن                          

لحظه ای چند بر این اب نظر کن                                         

اب ایینه ی عشق گذران است                                            

تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است                                

باش فردا که دلت بادگران است                                     

تافراموش کنی چندی ازین شهر سفرکن...                            

باتو گفتم حذر از عشق؟؟؟؟                                            

حذراز عشق؟        ندانم                                               

سفر از پیش تو؟؟  هرگزنتوانم                                           

روز اول که دل من به تمنای تو پر زد                                     

چون کبوتر لب بام تو نشستم                                              

تو به من سنگ زدی من نرمیدم نگسستم                             

باز گفتم:که تو صیادی و من اهوی دشتم                                  

تا به دام تو درافتم همه جا گشتم وگشتم                          

حذراز عشق؟ ندانم                                                     

سفراز پیش تو هرگز نتوانم...                                             

اشکی از شاخه فروریخت                                                 

مرغ شب ناله ی تلخی زدوبگریخت

اشک در چشم تولرزید ماه بر عشق تو خندید

یادم اید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم نگسستم نرمیدم

رفت در ظلمت غم ان شب و شبهای دگر هم 

نگرفتی دگر از عاشق ازرده خبر هم

نکنی دیگر از ان کوچه گذرهم

بی تو اما به چه حالی من از ان کوچه گذشتم...........!!!


نوشته شده در سه شنبه 31 فروردین 1389 ساعت 04:06 ب.ظ توسط امین نظرات | |