تبلیغات
یادداشت های من - ......!

یادداشت های من

ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر یمتی زندگی کنیم...

دراین هستی غم انگیز

وقتی حتی روشن کردن یک چراغ ساده ی دوستت دارم

کام زندگی راتلخ میکند

وقتی شنیدن دقیقه ای صدای بهشتی ات

زندگی راتامرزهای دوزخ می لرزاند

دیگرنازنین من!چه جای اندوه

چه جای اگر....

چه جای کاش...

ومن..

این حرف آخرنیست

به ارتفاع ابدیت دوستت دارم

حتی اگربه رسم پرهیزگاری صوفیانه ازلذت گفتنش امتناع کنم

مصطفی مستور


نوشته شده در یکشنبه 5 اردیبهشت 1389 ساعت 01:15 ب.ظ توسط امید نظرات | |