تبلیغات
یادداشت های من - کلام خدا

یادداشت های من

ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر یمتی زندگی کنیم...

 پاره ای  از  كلام خداوند بزر گ كه از منابع مختلف نوشته ام :

(اگه نخونی واقعا باختی)

رحمت و درود بی كران خداوند جهان بر مخلوق زیبایم انسان ... و تو ای  آدم، آنسان كه تو را آفریده ام باش

و جز من كسی را مپرست چرا كه خالق تو و آنكه تو را زندگی می بخشد جز همان  خدای تو نیست. 

آنگونه باش كه تو را سزاوار است چرا كه  اشرف مخلوقات تویی و دیگر مخلوق از تو بهره میگیرند . زیبایی

،حسن ،عشق ،محبت و علاقه و هر آنچه زیباست  سزاوار توست چرا كه خداوندگارت بر خودش یكبار

آفرین گفت  آنگاه كه تو را آفرید ... فتبارك الله احسن الخالقین ...   از آنچه به تو داده ام زیبایش را بر

وجودت عرضه دار  و از بدیهایش زیبایی بساز ... تو را آزاد آفریده ام پس آنگونه باش كه خدایت گفته نه بر

كسی جز من تعظیم كن و نه از كسی جز من هراس داشته باش در میان شما عده ای را مسكین و عده

ای دیگر را ثروتمند قرار داده ام واین نیز از حكمت خدایت است هر آنچه در جهان است از برای توست ،هر

وقت گرسنه ای از آن بخور و هر وقت تشنه ای از آن بنوش و اگر فرصتی یافتی بر آنچه از حكمت و علم

سرشار خود به تو داده ام سپاس بگذار چرا كه سپاس موجب فزونی نعمت است.  و تو ای  اشرف

مخلوقات از گناه بپرهیز  و گناه همان است كه تو را از آن منع كرده ام ... از جهانی كه بر تو نازل كرده ام 

زندگی بساز. دوران كوتاه عمرت را از آن من بدان و هرگز خاكی كه را كه بر رویش سواری از خودت ندان و 

بر این مباش كه تا ابد بر آن خاك خواهی بود ...روزی  تو را از مشتی خاك  نهاده ام پس بر همان خاك اكتفا

كن  چرا كه روزی دیگر بر همان خاك می شوی و دوباره بر آنی. از تعلقات بپرهیز و به اندازۀ نیازت از آن

خود دان، سفری در پیش داری خود را برایش بساز و تا می توانی ثروت بیاندوز، نه آن ثروتی  كه تو را به

قعر عذاب خواهد برد بر این باش كه ثروت خود را در عملت ذخیره سازی .. تو را بی كس آفریده ام واما بی

كس نیز از این دنیا بر خواهم كشید از زن و فرزند و مال و منال و علایق دنیوی هر آنچه داری فرو بگذار

چراكه  به اندازۀ نیازت در آن دنیا اندو خته ای ... سفری كه در راه است دو راه دارد كه هر دو تورا به اعماق

خوشبختی خواهد برد  راهی راست كه من تو را به آن خوانده ام و راهی كج كه از آن شیطان است اگر

نیكو باشی به راه منی و اگر زشت سرشت باشی از من جدا . راه من تو را به آنچه وعده داده ام خواهد

برد و آن بهشت برین است آنجا كه نه آن دنیایی است كه تو در آنی ،درختانی زیبا كه از زیرشان نهرهایی

زیبا روان است میوه هایی كه نه در این دنیا دیده ای و نه از آن چشیده ای و آنجا همان بهشت است  و اما

راه كج نیز تو را به آنچه وعده داده ام خواهد برد ،آتشی زیبا و سوزان كه اعماق وجودت  را خواهد سوزاند

و نا له ای كه از ته قلبت روانه خواهد شد اگر خوشبختی تو در میان زبانه های آتش سوزان است همدمی

نیز برایت گذاشته ام و آن ابلیس است كه همیشه در گوشه ای از قلب تو نهفته است و اگر یاد من از قلبت

خارج شود ابلیس تو را یاری خواهد كرد اما بیاد من باش كه تو را هیچگاه به حال خودت رها نخواهم كرد 

چرا كه تو بندۀ منی . در های رحمتی را برایت گشوده ام و آنجا دادگاه خداوند است  هر گاه شیطان تو را

آزرد به آن دادگاه الهی شكایت كن و بدان در این دادگاه تو را یاری خواهم كرد ... ای فرزند آدم از آنچه در

نهان و آشكار انجام می دهی آگاهم و لحظه ای از زندگی تو بر من پوشیده نیست هر آنچه انجام می

دهی از نیكی و بدی در پروندۀ اعمال تو ثبت میشود  و بدان كه این پرونده در پیشگاه مقدس الهی است

پس مراقب باش بر آنچه میكنی چرا كه روزی فرا خواهد رسید و پرونده ای كه ساخته ای در دادگاه الهی

بررسی خواهد شد از ریز و درشت حتی به اندازۀ دانۀ جوینی .و در این دادگاه بر هیچ كسی ابداً ظلم

نخواهد شد اما بدان در این دادگاه تمام بندگان از شاه و گدا یكسانند و هیچ یك بر دیگری تمایز ندارد وجه

تمایز شما اعمالتان است پس بر آن باش تا جز نیكویی در نامۀ عملت ثبت نشود  ... و ای فرزند آدم در آن

روز جز من كسی هوادار تو نیست و جز من كسی یارای كمك به تو را ندارد ...اگر بندۀ منی پس با من باش

و مرا ستایش كن به خاطر خودت و بدان كه خداوند جهان نیازی به عبادت تو ندارد و هر آنچه می كنی از آن

توست ،او بی نیازی است كه هیچگاه نیازمند نخواهد شد...

اسباب سفر:پروندۀ اعمال ،پاره ای  پارچۀ سفید ،

اسباب خود را بردار و آمادۀ سفر باش ،با تو تماس خواهیم گرفت ...

سفر خوش ... در پناه حق

راهنمای پاسخ به سؤالات شما :قرآن كتاب حق و معرفت

پیشگاه مقدس الهی ،مدبر دنیا و آخرت :اَللّهْ... اَللّهْ ...اَللّهْ

.....نوشته ی مجتبی اسدی وبلاگ آنچه خداوندبه آن مینازد


نوشته شده در جمعه 17 اردیبهشت 1389 ساعت 02:23 ب.ظ توسط امید نظرات | |